Proxeed Line

Phân biệt

CÁCH PHÂN BIỆT HÀNG THẬT & HÀNG GIẢ - HÀNG NHÁI

HÀNG THẬT CHÍNH HÃNG

(Nhập khẩu trực tiếp)

MẶT TRƯỚC & NẮP HỘP

(1) & (6) : Có quy cách 30 gói x 5g/gói bằng 3 ngôn ngữ.

(2) : Thành phần sản phẩm có L-CARNITNE, COENZYEM Q10, khoáng chất, Vitamin tổng hợp.

(3) & (5) : Có thông tin công dụng sản phẩm bằng 3 ngôn ngữ.

(4) Mặt trước, góc tay phải CÓ TEM CHỐNG GIẢ của Bộ Công An.

MẶT SAU HỘP

(7) : Mặt sau CÓ NHÃN PHỤ ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN.

Thành phần, Công dụng, Đối tượng sử dụng, Nhà sản xuất, Số lô, Ngày sản xuất, Hạn sử dụng, Mã sản phẩm, Công ty Nhập khẩu, Số đăng ký công bố sản phẩm: số 1415/2019/ĐKSP được đăng ký và cấp phép bởi Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế Việt Nam.

MẶT NẮP HỘP

(8) : Thành phần sản phẩm có L-CARNITNE, COENZYEM Q10, khoáng chất, Vitamin tổng hợp.

(9) : Có quy cách 30 gói x 5g/gói bằng 3 ngôn ngữ.

MẶT BÊN HỘP

(10) : Thành phần sản phẩm có L-CARNITNE, COENZYEM Q10, khoáng chất, Vitamin tổng hợp.

(11) : Có quy cách 30 gói x 5g/gói bằng 3 ngôn ngữ.

MẶT ĐÁY HỘP

(12) : Mã vạch được ĐĂNG KÝ TẠI PHÁP.

(13) : Trên đáy hộp đầy đủ Số lô, Ngày sản xuất, Ngày hết hạn bằng 2 ngôn ngữ.

HÀNG GIẢ - HÀNG NHÁI

(Nhập lậu - Xách tay)

MẶT TRƯỚC & NẮP HỘP

(1) & (6) : Có quy cách 30 gói x 5g/gói bằng 1 ngôn ngữ.

(2) : Thành phần sản phẩm có L-CARNITNE, COENZYEM Q10, khoáng chất, Vitamin tổng hợp.

(3) & (5) : Không có thông tin.

(4) Mặt trước, góc tay phải KHÔNG CÓ TEM CHỐNG GIẢ của Bộ Công An.

MẶT SAU HỘP

(7) : Bao bì bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ & CẤP PHÉP bởi Cục An Toàn Thực Phẩm và Bộ Y Tế Việt Nam.

MẶT NẮP HỘP

(8) : Thành phần sản phẩm CHỈ CÓ L-CARNITNE, khoáng chất, Vitamin tổng hợp.

(9) : Có quy cách 30 gói x 5g/gói bằng 1 ngôn ngữ.

MẶT BÊN HỘP

(10) : Thành phần sản phẩm CHỈ CÓ L-CARNITNE, khoáng chất, Vitamin tổng hợp.

(11) : Có quy cách 30 gói x 5g/gói bằng 1 ngôn ngữ.

MẶT ĐÁY HỘP

(12) : Mã vạch được TẠO TẠI THỔ NHĨ KỲ.

(13) : Trên đáy hộp KHÔNG CÓ đầy đủ Số lô, Ngày sản xuất, Ngày hết hạn bằng 2 ngôn ngữ.

Scroll to Top