Proxeed Line

Tỷ lệ tinh trùng di động tăng từ 5% lên 51% sau 1 tuần dùng

3 tháng trước mình cho ông xã dùng Proxeed Plus này rồi, trước khi uống tinh trùng kém chất lượng, di động ít (có 5% thôi). Sau khi uống 1 tuần đạt 51% luôn. Cái này là bác sĩ kê trực tiếp cho chồng mình uống. Và sau khi dùng được 3 tháng thì mình có em bé tự nhiên luôn. Các mẹ nào có chồng tinh trùng yếu có thể tham khảo cho chồng dùng Proxeed Plus này nha.

Scroll to Top