Các vấn đề vô sinh ở nam giới Tinh dịch Nam giới bị vô sinh có thể do số lượng tinh trùng ít và kém di động, tinh trùng kém chất lượng và tinh trùng bất thường. Tinh hoàn Tinh hoàn là nơi sản xuất và lưu trữ tinh trùng. Tinh hoàn bị tổn thương có …

Vấn đề vô sinh ở nam giới Read More »