– Chúng tôi định nghĩa khoảng thời gian trước khi thụ thai là khoảng thời gian xảy ra trước sự thụ thai, bao gồm cả sự thụ thai ở người xảy ra tiếp theo ngay sau đó. – Sự tương quan giữa thời gian quan hệ tình dục trong suốt chu kỳ và cơ hội …

Quá trình thụ thai và mang thai Read More »