Proxeed Line

vosinhnu

Vô sinh bị gây ra bởi các yếu tố ở nữ giới và/hoặc nam giới. Các yếu tố ở mỗi giới chiếm khoảng 35% các trường hợp. Thông thường, có nhiều hơn 1 yếu tố, và sự kết hợp các yếu tố ở cả 2 giới gây ra khoảng 20% trường hợp vô sinh. Vẫn …

Vô sinh và các yếu tố gây vô sinh Read More »

Các vấn đề vô sinh ở nam giới Tinh dịch Nam giới bị vô sinh có thể do số lượng tinh trùng ít và kém di động, tinh trùng kém chất lượng và tinh trùng bất thường. Tinh hoàn Tinh hoàn là nơi sản xuất và lưu trữ tinh trùng. Tinh hoàn bị tổn thương có …

Vấn đề vô sinh ở nam giới Read More »

error: Content is protected !!
Scroll to Top