Proxeed Line

Tỷ lệ tinh trùng di động tăng từ 5% lên 51% sau 1 tuần dùng

3 tháng trước mình cho ông xã dùng Proxeed Plus này rồi, trước khi uống tinh trùng kém chất lượng, di động ít (có 5% thôi). Sau khi uống 1 tuần đạt 51% luôn. Cái này là bác sĩ kê trực tiếp cho chồng mình uống. Và sau khi dùng được 3 tháng thì mình có em bé tự nhiên luôn. Các mẹ nào có chồng tinh trùng yếu có thể tham khảo cho chồng dùng Proxeed Plus này nha.

error: Content is protected !!
Scroll to Top