Proxeed Line

Tin tức

Tin tức sự kiện

Quá trình thụ thai và mang thai

– Chúng tôi định nghĩa khoảng thời gian trước khi thụ thai là khoảng thời gian xảy ra trước sự thụ thai, bao gồm cả

Dòng sản phẩm được lưu hành trên 40 quốc gia

Proxeed Plus và Proxeed Women được sản xuất bởi Sigma-tau S.p.A cho Sigma-tau HealthScience International, Consumer Product Devision, có trụ sở tại Utrecht, Hà Lan. Sigma-tau HealthScience được toàn quyền phát triển các

Proxeed thuộc tập đoàn Alfasigma Ý

Điểm nổi bật Sigma-tau được thành lập năm 1957 đi vào hoạt động và phát triển trên qui mô toàn cầu. Là công ty dược phẩm lớn

error: Content is protected !!
Scroll to Top